Privacybeleid

I. Algemene bepalingen

De bescherming van uw privacy is van groot belang voor ons. Daarom is het belangrijk dat U weet wanneer en welke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt wanneer U de websites van zoombook.lt (.com, .lv, .ee, .nl) of de mobiele applicatie ZOOMBOOK of ZOOMBOOK Postcards, hierna de ZOOMBOOK website genoemd, bezoekt of producten van ons koopt of ons anderszins uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Wij zijn een bedrijf geregistreerd in de Republiek Litouwen in Vilnius onder de naam UAB BALTO trader, bedrijfscode 302429186, Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius, tel. +319 701 026 5029, e-mail: info@zoombook.nl. Dit bedrijf is de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze regels voor de verwerking van persoonsgegevens gelden voor alle personen, ook voor personen die niet geregistreerd zijn op de ZOOMBOOK website, voor zover dit niet in strijd is met het aankoopbeleid, wettelijke besluiten van de Republiek Litouwen en andere wettelijke besluiten die van toepassing zijn in de Republiek Litouwen.

II. Welke persoonlijke informatie over U verzamelen wij?

Wanneer U onze ZOOMBOOK website bezoekt of zich erop registreert, de ZOOMBOOK website gebruikt, een ZOOMBOOK product koopt, zich abonneert op nieuwsbrieven, deelneemt aan enquĆŖtes, wedstrijden en spelletjes, of contact met ons opneemt voor informatie of ons toestemming geeft om de door U verstrekte gegevens te gebruiken door de juiste optie te selecteren, verzamelen wij:

 • IP-adres, adres van de bezochte pagina, adres van de vorige pagina, datum en tijd, browsertype en -versie;
 • gebruikersnaam, wachtwoord;
 • Uw foto's en andere door U geĆ¼ploade inhoud;
 • Uw naam, achternaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres;
 • aankoop- en betalingsgegevens (datum van aankoop, artikelprijs, hoeveelheid, merk van uitvoering van de bestelling, IP-adres, kortingscode, besteldatum, productnaam, productcode;
 • leveringsgegevens (adres en telefoonnummer). Als het product voor een andere persoon is gekocht, verzamelen wij hun leveringsgegevens en contactgegevens;
 • documenten die bevestigen dat aan de voorwaarden van spelletjes en wedstrijden is voldaan, voor zover het gaat om deelname aan de promotiecampagne of het recht om aan het spel deel te nemen;
 • inhoud van verzonden berichten, ontvangen feedback of beoordelingen, geschiedenis van correspondentie;
 • wanneer u op de ZOOMBOOK website komt via pagina's van derden, nieuwsbrieven, banneradvertenties, leggen wij vast van welke bron de bezoeker kwam, de naam van de campagne en zijn positie, en koppelen wij deze gegevens aan de bestelling.

III. Hoe wij Uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij verzamelen, verwerken en bewaren Uw persoonlijke gegevens alleen op de wettelijke gronden die zijn vastgelegd in de wettelijke besluiten die de bescherming van persoonsgegevens regelen - om de met U gesloten overeenkomst te sluiten en (of) uit te voeren of om de met Uw toestemming verstrekte gegevens te gebruiken:

 • om uw service en ervaring bij het bezoeken van de ZOOMBOOK website of het gebruik van haar diensten te verbeteren, om de ZOOMBOOK website te upgraden om dichter bij U te staan;
 • om de voorwaarden voor U te verzekeren om gepersonaliseerde ZOOMBOOK producten te creĆ«ren;
 • om uw ZOOMBOOK productbestellingen te verwerken, financiĆ«le documenten (zoals facturen) uit te geven, voor het verstrekken van gegevens aan de bevoegde autoriteiten wanneer dit wettelijk vereist is;
 • om Uw bestelde ZOOMBOOK product over te dragen aan onze leveranciers en aan U te leveren;
 • wij zullen per e-mail en mobiel netwerk contact met U opnemen, om problemen met ZOOMBOOK productbestellingen of levering te raadplegen en op te lossen;
 • Indien U de juiste opties (toestemmingen) hebt geselecteerd, om U te informeren over exclusieve promoties of kortingen, om U per e-mail en/of SMS-bericht soortgelijke aanbiedingen te doen;
 • U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken;
 • om uw mening te vragen over de kwaliteit van onze producten of diensten en u uit te nodigen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Indien u er niet mee instemt dat wij uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • om aan andere verplichtingen, gerelateerd aan onze diensten, te voldoen.
 • Wij maken ook gebruik van de diensten van Facebook en andere aanbieders van online reclame. U kunt het privacybeleid van deze dienstverleners, de verzamelde gegevens en de toegepaste maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens nalezen in het privacybeleid van de genoemde dienstverleners. Meer informatie over hoe het werkt, evenals informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen het tonen van dergelijke advertenties of dergelijk gebruik van gegevens, vindt u in de informatie die door de genoemde dienstverleners wordt verstrekt.

IV. Hoe gebruiken wij cookies en online controleprogramma's?

Om Uw bezoeken aan de ZOOMBOOK website comfortabeler te maken en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, gebruiken wij cookies - kleine stukjes tekstuele informatie die automatisch gegenereerd worden wanneer U op de website surft en die opgeslagen worden op Uw computer of ander eindapparaat, bijv. Google Analytics Website Analyse Service voor marketing- en optimalisatiedoeleinden aangeboden door Google Inc. (Google).

U kunt kiezen of u cookies wilt accepteren. Als U niet akkoord gaat met het opslaan van cookies op Uw computer of ander eindapparaat, kunt U de instellingen van Uw internetbrowser wijzigen en alle cookies uitschakelen of ze Ć©Ć©n voor Ć©Ć©n in- of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat dit in sommige gevallen de snelheid van het surfen op het web kan vertragen, de functionaliteit van de ZOOMBOOK website kan beperken of de toegang tot de website kan blokkeren. Meer details zijn beschikbaar op de ZOOMBOOK website sectie: Cookies

V. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij zorgen ervoor dat al uw gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen overeenkomstig de vereisten van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens van de Republiek Litouwen en andere rechtsbesluiten van de Europese Unie die de bescherming van persoonsgegevens regelen en die rechtstreeks van toepassing zijn in de Republiek Litouwen, door middel van de nodige organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige bekendmaking, vernietiging, wijziging en ook tegen ongeoorloofde verwerking.

Het ZOOMBOOK team is vertrouwd met de vereisten van de bescherming van persoonsgegevens en verzekert de naleving van de organisatorische regelingen voor de verwerking van gegevens. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de ZOOMBOOK bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het technische, commerciƫle en inhoudelijke toezicht op de ZOOMBOOK-website.

Al Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd, zowel tijdens de overdracht als tijdens de opslag.

Elk fotoboek of ander ZOOMBOOK product, inclusief alle afbeeldingen, foto's of ander type geĆ¼ploade inhoud, wordt beschermd door uw unieke e-mailadres en wachtwoord. Zonder deze twee gegevens kunnen anderen de door U gemaakte ZOOMBOOK producten en de inhoud die zij bevatten niet zien. Daarom raden wij U aan Uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en het niet met derden te delen en het veilig te beheren.

Indien U besloten hebt om Uw gekochte ZOOMBOOK product layout linking service te gebruiken, bieden wij technische beveiliging van gegevensoverdracht voor zover het transacties met ontvangers van de link betreft, maar ongeacht de technische beveiligingen die wij bieden, blijft U verantwoordelijk voor het delen van de layout link van het ZOOMBOOK product. Voor meer informatie, zie: Zoombook-linkingregels.

VI. Aan wie maken wij Uw gegevens bekend?

Wij maken geen van Uw persoonsgegevens bekend, behalve aan de verwante bedrijven (UAB BALTO en UAB BALTO print) en zakenpartners, zonder welke de ZOOMBOOK-diensten niet probleemloos aan U kunnen worden geleverd. In dat geval willen wij ervoor zorgen dat andere personen die persoonsgegevens kunnen krijgen, passende organisatorische en technische maatregelen nemen om de ontvangen persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige verwerking. Wij delen gegevens met de volgende bedrijfscategorieƫn:

 • Aanbieders van hosting- en opslagdiensten voor gegevens;
 • Aanbieders van boekhoudkundige diensten;
 • Aanbieders van betalingsdiensten;
 • Fabrikanten van ZOOMBOOK-producten;
 • Aanbieders van koeriersdiensten (post);
 • Aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken;
 • Aan anderen, met Uw toestemming, die voor een specifiek geval kan worden verkregen;

Voor meer informatie, zie: Lijst van verwerkers van persoonsgegevens. Indien een nieuw bedrijf wordt opgenomen of verwijderd van de lijst, zal deze lijst worden bijgewerkt om de nieuwe structuur van de ZOOMBOOK-verwerkers van persoonsgegevens weer te geven.

Wij delen Uw gegevens niet met andere bedrijven zonder Uw toestemming, tenzij:

 • In antwoord op verzoeken van de rechtbank of overheidsinstanties, alleen voor zover nodig om bestaande wetgeving of gerechtelijk bevel/getuigenis naar behoren af te dwingen.
 • Om te onderhandelen met een derde partij voor de verkoop of aankoop van een ZOOMBOOK-bedrijf; in dat geval kunnen wij Uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiĆ«le koper van dat bedrijf;

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde gegevensverwerkers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestelling, de verwerking van betalingsgegevens en de levering van aanvullende diensten. Merk op dat landen buiten de EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Unie, maar wij eisen altijd dat derde gegevensverwerkers Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens.

VII. Opslag van gegevens

Wij verwerken en bewaren Uw gegevens zolang U onze diensten gebruikt, en alleen voor zover toegestaan door dit Privacybeleid en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voor de volledige duur van de dienst (aankoop) en door de wettelijke termijn na afloop van de overeenkomst (bijv. ten behoeve van archivering zoals vastgelegd in wettelijke besluiten). Dit geldt ook voor iedereen met wie wij gegevens delen en die namens ons diensten verleent.

Wij hebben ook een bewaartermijn voor ZOOMBOOK producten vastgesteld en geĆÆmplementeerd, inclusief de lay-outs van ZOOMBOOK producten en de daarop gebruikte foto's, die worden opgeslagen in een veilige, gecodeerde omgeving, maar niet langer dan 2 (twee) jaar vanaf de dag van Uw aankoop van het ZOOMBOOK product. ZOOMBOOK producten die begonnen zijn te maken, maar nog niet besteld zijn, worden voor 6 maanden bewaard vanaf de datum waarop het ZOOMBOOK product begonnen is te maken of gemaakt is. Aan het einde van de bewaartermijn worden de persoonlijke gegevens automatisch of door een bevoegde ZOOMBOOK medewerker gewist.

Uw feedback en beoordelingen worden gedurende 3 jaar vanaf de indiening van de feedback of beoordeling verwerkt ten behoeve van de identificatie van de klant op grond van de verstrekte feedback.

VIII. Uw rechten

 • U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij van U hebben verzameld.
 • U heeft het recht om te weten welke ontvangers van gegevens Uw persoonsgegevens in het afgelopen 1 jaar hebben verstrekt en ingediend.
 • U heeft het recht te vragen om correctie van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevens.
 • U heeft het recht te verzoeken dat wij de persoonsgegevens over U verwijderen.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van Uw persoonsgegevens stoppen.

Om informatie te ontvangen over verzamelde informatie over Uw persoonlijke gegevens of contact op te nemen voor de verwerking van onjuiste, onvolledige of onjuiste gegevens en om correctie of verwijdering te verzoeken, stuurt U ons een e-mail op info@zoombook.nl.com onder vermelding van 'Verzoek om gegevensverzameling' in de kop van het bericht.

Wij kunnen U vragen ons een identiteitsbevestigend document te verstrekken dat ons in staat stelt U naar behoren te identificeren. Na bevestiging van uw identiteit wordt binnen 30 kalenderdagen na de datum van het schriftelijke verzoek informatie over uw verwerkte gegevens verstrekt.

De informatie wordt gratis verstrekt. Indien wij van oordeel zijn dat verzoeken kennelijk ongegrond of onevenredig zijn, met name vanwege hun dubbele inhoud, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie of rapporten of acties, of weigeren op verzoek te handelen.

IX. Gegevensbescherming voor minderjarigen

Wij raden minderjarigen onder de 18 jaar aan altijd hun ouders of voogden te raadplegen voordat zij informatie over zichzelf naar iemand op het internet sturen.

Indien U jonger bent dan 18 jaar, dient U Uw persoonlijke gegevens niet aan ZOOMBOOK te verstrekken zonder de toestemming van Uw ouders of voogden.

Indien U een ouder/voogd bent en hebt ontdekt dat Uw minderjarige kind onder de 18 jaar de ZOOMBOOK website gebruikt, maar U dat niet wilt, neem dan per e-mail contact met ons op via support@zoombook.com en wij zullen alle relevante gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

X. Waar een schending van rechten te melden

Als U van mening bent dat Uw rechten met betrekking tot de verwerking en opslag van persoonsgegevens zijn geschonden, neem dan per e-mail contact met ons op via info@zoombook.nlĀ en wij zullen er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Staatsinspectie voor gegevensbescherming van de Republiek Litouwen, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, e-mail:Ā ada@ada.lt.

XI. Hoe het privacybeleid wordt gewijzigd

Aanvullingen of wijzigingen van Uw privacybeleid worden gepubliceerd op de ZOOMBOOK website onder: Privacybeleid en zijn van kracht vanaf hun publicatie, d.w.z. vanaf de datum dat ze op de ZOOMBOOK-website zijn geplaatst.

Wij raden U aan de ZOOMBOOK-website regelmatig te bezoeken en kennis te nemen van de laatste versie van het Privacybeleid. Wij zullen U informeren indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen.

De regels voor de verwerking van persoonsgegevens van ZOOMBOOK werden voor het laatst bijgewerkt op 27-11-2023.